แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน อัพเดทโดย
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 - chaturaphat.ta
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 - chaturaphat.ta
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 - chaturaphat.ta
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน มิถุนายน 2565 - chaturaphat.ta
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน พฤษภาคม 2565 - chaturaphat.ta
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน เมษายน 2565 - chaturaphat.ta
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน มีนาคม 2565 - chaturaphat.ta
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - chaturaphat.ta
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - chaturaphat.ta
   ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - chaturaphat.ta
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - chaturaphat.ta
   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 - chaturaphat.ta
   ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - chaturaphat.ta
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - chaturaphat.ta
   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) - chaturaphat.ta
   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 - chaturaphat.ta
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - chaturaphat.ta
   ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - chaturaphat.ta
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 63 - 30 กันยายน 64) - chaturaphat.ta
   ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กองทรัพย์สิน - waraporn.ph