คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 660/2565 เรื่อง ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ พ้นจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ และแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 660/2565 เรื่อง ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ พ้นจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ และแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร