คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1094/2565 เรื่อง ให้ นางสาวการณ์ณัชญา กุมารแก้ว พ้นจากตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน กองกฎหมาย


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1094/2565 เรื่อง ให้ นางสาวการณ์ณัชญา กุมารแก้ว พ้นจากตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน กองกฎหมาย
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร