คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1095/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน กองกฎหมาย


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1095/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน กองกฎหมาย
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร