คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1097/2565เรื่อง ให้ นางสาวมนธิรา กันธะคำ พ้นจากตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1097/2565เรื่อง ให้ นางสาวมนธิรา กันธะคำ พ้นจากตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร