คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1099/2565 เรื่อง ให้ นางกฤษณา แปงณีวงค์ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ นางกฤษณา แปงณีวงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1099/2565 เรื่อง ให้ นางกฤษณา แปงณีวงค์ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ นางกฤษณา แปงณีวงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร