คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1100/2565 เรื่อง ให้ ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และแต่งตั้งให้ ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ เป็น ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1100/2565 เรื่อง ให้ ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และแต่งตั้งให้ ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ เป็น ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร