คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1176/2565 เรื่อง ให้ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1176/2565 เรื่อง ให้ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร