คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่2115/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่2115/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร