ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร