คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองจริธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองจริธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองจริธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองจริธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร