คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3164/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3164/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร