ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอใช้รูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะและขอแต่งกายของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2566


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอใช้รูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะและขอแต่งกายของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2566
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2566
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร