ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))    เพิ่มข่าวโดย: chaturaphat.ta วันที่/เวลา: 2021-10-20 06:56:17
แชร์ :