โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา


ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา" เวลา 09:00 - 16.30 น. | 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน    เพิ่มข่าวโดย: areeya.ar วันที่/เวลา: 2023-02-24 20:06:01
แชร์ :