ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประฐมพงษ์  ทองรอด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน


วันที่ 28 มีนาคม 2566 กองกฎหมาย โดยนายศตฉัน วรรณโวหาร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อมหัวหน้างาน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประฐมพงษ์  ทองรอด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2050/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 25 มีนาคม 2566 พร้อมทั้งเข้ารับนโยบายในการดำเนินงานจากอาจารย์ประฐมพงษ์  ทองรอด เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของกองกฎหมายต่อไป


    เพิ่มข่าวโดย: chaturaphat.ta วันที่/เวลา: 2023-03-30 09:17:55
แชร์ :