พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566


วันที่ 19 เมษายน 2566 บุคลากรกองกฎหมาย เข้าร่วม “พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566” จัดขึ้นโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์หลังอาคารสำนักงานอธิการบดีมีกิจกรรมสรงน้ำบูชาพระพุทธภุชคารักษ์พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยและพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตลอดจนกิจกรรมสระเกล้าดำหัวท่านอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาวุโส ตามขนบประเพณีวัฒนธรรมอันดีของล้านนาด้วยการนำน้ำขมิ้นส้มป่อยพร้อมมาลัยดอกไม้ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ขอสุมาคารวะ และขอพร สร้างความเป็นสิริมงคล ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา 


    เพิ่มข่าวโดย: chaturaphat.ta วันที่/เวลา: 2023-04-20 13:11:38
แชร์ :