# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
2 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
3 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566
4 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
5 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566
6 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
7 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
8 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
9 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
10 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
11 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
12 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565
13 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
14 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
15 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน มิถุนายน 2565
จำนวนทั้งหมด 30 รายการ